A Jackal Archery névről

A Jackal Archery  név az aranysakálra utal más néven Canis Aureus, az arany kutya, vagy nádi farkas. A Jackal Archery alapítója, vezetője és íjkészítője Farkas Nándi, nem lehet elmenni a Nándi Farkas és a nádi farkas hasonlósága mellett.

Másik régi magyar elnevezése a nádi farkasnak a toportyán, vagy toportyánféreg. Így nevezték a XVI. századi török invázió elején az akindzsi harcosokat is, az oszmán főerők előtt járó könnyűlovas szabadcsapatot. A 800-1000 évvel korábbi hunokéhoz hasonló harcmodort alkalmazva terrorizálták és demoralizálták a szembenálló fél harcosait, hogy mire az oszmán főerők odaértek, azoknak gyakran könnyebb dolguk lett. Az akindzsik megtámadták az ellenséges csapatot, ügyesen bántak az íjjal, majd megfutamodást színlelve, hátrafelé nyilazva menekültek. Az üldöző csapatokat gyakran tőrbe csalták. A mögöttük hagyott pusztítás hasonlatos volt ahhoz, amikor a toportyánfarkasok falkában támadtak egy-egy tanyára, ezért nevezték régen az akindzsiket is toportyánoknak.

Többek között ez az egyik oka annak, hogy a Jackal Archery török íjat Jackal Archery Akinjinek  nevezték el egyes országokban - íme a mindent összekötő történelem.

Megjegyzésként megemlítendő, hogy az aranysakálnak semmi köze nincs a gyávaságáról híres afrikai csíkos sakálhoz, erejét, ravaszságát és rátermettségét tekintve a róka és a szürke farkas között áll - tekintve, hogy az utóbbinak rokona is.